SÆL og SANKETURE

Sæltur på Rømøs vader

Vandretur langs diget og ud på vadefladen. Vi ser på dyrelivet under og over vandet og der er gode chancer for at se sæler der hviler sig på sandbankerne.

Sanketur i bynær natur

På vores sanketure vil du lære om naturens vilde mad. Vi sanker
urter, små skud, blomster, bær, svampe og alt andet vi måtte finde på turen.

Sanketur i Sølsted Mose

Vi vil gå i Sølstedmose, enge, stier, grøfte og krat, så vi kommer vidt omkring forskelligt vildt mad i naturen. Du vil også opleve det rige fugleliv der er i mosen.

Svampetur i Plantagen

Kom på svampesanketur i efterårsskoven. Denne tur er i Hønning Plantage,. 
Udover at sanke svampe, ser vi også på skovens plante og dyreliv.