Ørne og fugleture

Ørnetur ved Slusen

Tag med os ud i Nationalpark Vadehavet og se havørnen i dens naturlige habitat.
På turen ser vi også mange andre af Nationalparkens fuglearter.

Ørnetur i Marsken

Hvor tager opdagelse i Tøndermarsken flade landskab.
Vi oplever hvordan havørnen med sit enorme vingefang, kommer svævende indover os med

Tranetur i Sølsted mose

Vi besøger Sølsted hvor en bestand af Traner holder til. Den store majestætiske fugl holder til mosen. Vi har meget god chancer for både se og høre tranerne.

Vadefugletur fra Havneby

Tag med os på Vadefugletur fra Havneby. På turen vi vi opleve mange af de vadefugle der fouragerer her inden tager videre på deres rejse.